Menu Zavrieť

Zálohovú platbu platí každý lyžiarky kurz do 7 dní od rezervácie, výška zálohy je 100,00€ na žiaka s tým že zálohová platby je nevratná.

Storno podmienky:

  • 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
  • 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

  • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
  • ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka